Diensten

LANGEN advies & projecten biedt interim-werkzaamheden, bestuursadvisering, projectmanagement, beleidsadvisering en beleidsonderzoek voor gemeenten. Dit doen we voor de verschillende dossiers van het maatschappelijk en het sociaal domein, zoals: Wmo, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en jeugdbeleid, onderwijs- en VVE beleid, eerstelijnszorg/gezondheidszorg, volksgezondheid, preventie, gebiedsgerichte aanpak, zorginnovatie, cultuur en bibliotheekbeleid.

Daarnaast begeleidt LANGEN advies & projecten al enkele jaren kleine zorgaanbieders die Wmo diensten bieden, en welzijnsorganisaties.

LANGEN advies & projecten biedt:

  • Beleidsadvisering voor korte of langere adviesopdrachten;
  • Beleidsonderzoek;
  • Projectmanagement;
  • Ontwikkelen van projectplannen;
  • Gebiedsgerichte aanpak van uw projecten;
  • Evaluatie van projecten;
  • Ondersteuning van kleine zorgaanbieders bij het versterken van het zorgnetwerk, de samenwerking met andere zorgpartijen, relatie met gemeenten, begeleiding van vrijwilligersteam en innovatie.

Terug